ישיבה קצז

א' באלול תש"ן, 22 באוגוסט 1990

קובץ מצורף