ישיבה קצו

ד' בתמוז תש"ן, 27 ביוני 1990

קובץ מצורף