ישיבה קצג-קצד

א' בכסלו תש"ן, 29 בנובמבר 1989

קובץ מצורף