ישיבה קצב

כ"ז באלול תשמ"ט , 2 בספטמבר 1989

קובץ מצורף