ישיבה קץ-קצא

ט"ז באב תשמ"ט, 17 באוגוסט 1989

קובץ מצורף