ישיבה קפז

י"ז באייר תשמ"ח, 4 במאי 1988

קובץ מצורף