ישיבה קפו

ו' באדר תשמ"ח, 24 בפברואר 1988

קובץ מצורף