ישיבה קפד-קפה

ב’ בטבת תשמ”ח, 23 בדצמבר 1987

קובץ מצורף