ישיבה קפג

כ"א באייר תשמ"ז, 20 במאי 1987

קובץ מצורף