ישיבה קע-קעא

י"ד באייר תשמ"ד, 16 במאי 1984

קובץ מצורף