ישיבה קעו

י"ג באב תשמ"ה, 31 ביולי 1985

קובץ מצורף