ישיבה קעב-קעג

כ"ט בשבט תשמ"ה, 20 בפברואר 1985

קובץ מצורף