ישיבה קסח-קסט

ב' בניסן תשמ"ד, 4 באפריל 1984

קובץ מצורף