ישיבה קסו-קסז

ז’ בשבט תשמ”ד, 11 בינואר 1984

קובץ מצורף