ישיבה קסא

ג’ באדר תשמ”ג, 16 בפברואר 1983

קובץ מצורף