ישיבה קנח

י"א בסיוון התשמ"ב, 2 ביוני 1982

קובץ מצורף