ישיבה קנג

ג' באלול התשמ"א, 2 בספטמבר 1981

קובץ מצורף