ישיבה קנב

ו' בתמוז התשמ"א , 8 ביולי 1981

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

.

תַּחְרִים, תַּחֲרָה

תַּחְרִים וגם תַּחֲרָה הם מעשה רקמה חרורה. צורת הרבים היא תַּחְרִימִים וגם תַּחֲרוֹת.