ישיבה קנב

ו' בתמוז התשמ"א , 8 ביולי 1981

קובץ מצורף

החלטות בדקדוק שהתקבלו או עודכנו בישיבה

.

תַּחְרִים, תַּחֲרָה

תַּחְרִים וגם תַּחֲרָה הם מעשה רקמה חרורה. צורת הרבים היא תַּחְרִימִים וגם תַּחֲרוֹת.