ישיבה קמט

כ"ה באדר תשמ"א, 4 במארס 1981

קובץ מצורף