ישיבה קמז

י"ד באלול תש"ם, 26 באוגוסט 1980

קובץ מצורף