ישיבה קמד

כ' בטבת תש"ם, 9 בינואר 1980

קובץ מצורף