ישיבה קמג

כ"ב בכסלו התש"ם, 12 בדצמבר 1979

קובץ מצורף