ישיבה קמב

ו’ באלול התשל”ט, 25 באוגוסט 1979

קובץ מצורף