ישיבה קמא

ב' בתמוז התשל"ט, 27 ביוני 1979

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

.

ג. סוף שבוע

הצירוף סוֹף שָׁבוּעַ נכתב בשתי תיבות, וברבים סוֹפֵי שָׁבוּעַ.