ישיבה קם

ז' בניסן תשל"ט, 4 באפריל 1979

קובץ מצורף