ישיבה קל

ט"ו בטבת תשל"ז, 5 בינואר 1977

קובץ מצורף