ישיבה קלח

י"ג בכסלו התשל"ט, 13 בדצמבר 1978

קובץ מצורף