ישיבה קלז

כ"ג בסיוון התשל"ח, 28 ביוני 1978

החלטות בדקדוק שהתקבלו או עודכנו בישיבה

.

ב. חברה בת וחברת בת

בצד הצירוף חֶבְרָה בַּת (ברבים חֲבָרוֹת בָּנוֹת) כשר גם הצירוף חֶבְרַת בַּת (ברבים חֶבְרוֹת בַּת). אין צריך לומר שגם הצירוף בַּת־חֶבְרָה כשר.