ישיבה קלו

כ' באדר ב' תשל"ח, 29 במארס 1978

קובץ מצורף