ישיבה קלה

י"ז בשבט תשל"ח, 25 בינואר 1978

קובץ מצורף