ישיבה קלג

ב' בסיוון תשל"א, 26 במאי 1971

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

.

תַּגְמוּל, גְּמוּל

המילים תַּגְמוּל, גְּמוּל משמשות שתיהן גם לטוב וגם לרע.