ישיבה קלג

י"ח במרחשוון תשל"ח, 26 באוקטובר 1977

קובץ מצורף

החלטות בדקדוק שהתקבלו או עודכנו בישיבה

.

תַּגְמוּל, גְּמוּל

המילים תַּגְמוּל, גְּמוּל משמשות שתיהן גם לטוב וגם לרע.