ישיבה קלב

ב' בתמוז תשל"ז, 18 ביוני 1977

קובץ מצורף