ישיבה קלא

י"ב באדר תשל"ז, 2 במארס 1977

קובץ מצורף