ישיבה קכט

י' במרחשוון תשל"ז, 3 בנובמבר 1976

קובץ מצורף