ישיבה קכח

ט"ז בתמוז תשל"ו, 14 ביולי 1976

קובץ מצורף