ישיבה קכז

כ"ט באדר ב' תשל"ו, 31 במארס 1976

קובץ מצורף