ישיבה קכו

ה’ בשבט תשל”ו, 7 בינואר 1976

קובץ מצורף