ישיבה קכה

כ"ב בכסלו תשל"ו, 26 בנובמבר 1975

קובץ מצורף