ישיבה קכד

כ"ז באב תשל"ה, 4 באוגוסט 1975

קובץ מצורף