ישיבה קכג

ט' בתמוז תשל"ה, 18 ביוני 1975

קובץ מצורף