ישיבה קכב

י"א בסיוון תשל"ה, 21 במאי 1975

קובץ מצורף