ישיבה קכא

כ"ה בטבת תשל"ה, 8 בינואר 1975

קובץ מצורף