ישיבה קך

כ’ בכסלו תשל”ה, 4 בדצמבר 1974

קובץ מצורף