ישיבה קיח

א' בסיוון תשל"ד, 22 במאי 1974

קובץ מצורף