ישיבה קיז

י”ט באדר תשל”ד, 13 במארס 1974

קובץ מצורף