ישיבה קיד

כ' בסיוון תשל"ג, 20 ביוני 1973

קובץ מצורף