ישיבה קיב

כט באדר תשל"ג, 3 במארס 1973

קובץ מצורף