ישיבה קיא

כ"ט בטבת תשל"ג, 3 בינואר 1973

קובץ מצורף