ישיבה קט

ב’ בתמוז תשל”ב, 14 ביוני 1972

קובץ מצורף