ישיבה קטז

ט"ז בכסלו תשל"ד, 11 בדצמבר 1973

קובץ מצורף